Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ankara ağır ceza avukatı hizmeti veren avukatlar, genel olarak Ankara ili içerisinde faaliyette bulunmaktadırlar. Suç oluşturan eylemi yapan kişiler ya da bu suçtan doğrudan veya dolaylı etkilenen kişilerin, Ankara ağır ceza avukatı ihtiyacı gündeme gelmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda kişiler; günümüz teknolojisinden de yararlanarak, gerek arama motorları gerekse sosyal medya üzerinden alanında uzman bir Ankara ağır ceza avukatı arayışına girmektedirler. Sanılanın aksine avukatların belirli bir alanda uzmanlaşmaları, gördükleri hukuki eğitime göre belirlenmemektedir. Bu uzmanlaşmayı belirleyen yegane faktör, takip ettikleri dosyalardır.

Ceza dosyası ve ağır ceza dosyası takip eden, özel hukuk uyuşmazlıklarına ise daha az yoğunlaşan avukatlar çevrelerinde, Ankara Ağır ceza avukatı olarak tanınmaktadırlar. Yine tam tersi yalnızca özel hukuk alanında iş yapan avukatlar ise uzmanlaştıkları branşı sıfat olarak kullanmaktadırlar. Örnekle açıklamak gerekişe Ankara ili içerisinde, işçi alacakları alanında uzman olan avukatlara, Ankara işçi avukatı ya da yine Ankara’da aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlara Ankara boşanma avukatı denilmektedir. Fakat unutmamak gerekir ki bir Ankara ağır ceza avukatı, özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların giderilmesi için de danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Bunu engelleyici bir durum yoktur.

Ankara Ağır Ceza Avukatı Ararken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Hukuki uyuşmazlıkları meydana getiren eylemler, herkesin karşı karşıya kalabileceği türden ve aniden gelişen fiillerdir. Böyle bir durumda kalan kişilerin, kendilerini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığı, alanında uzman bir Ankara ağır ceza avukatına başvurmaları önem arz etmektedir. Zira uygulamada sıkça görülen, kendi dosyasını kendisi takip eden kişilerin hak kayıpları inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Sizler de hak kayıpları yaşamamak ve hukuki ya da cezai uyuşmazlığınızın en kısa sürede en doğru sonuca ulaşmasını istiyorsanız, yukarıda belirttiğimiz üzere profesyonel hukuki destek almalısınız.

Ceza avukatı ararken yapılacaklardan ziyada avukatın hangi kanalda arandığı önemlidir. Zira çoğu kişi, ne şekilde avukat arayacağını bilmeden kulaktan dolma bilgilerde yetkin olmayan kişilere parasını kaptırmaktadır. Bu durum daha çok; internet üzerinden bulunan, hiç yüz yüze görüşülmemiş ve referansı bulunmayan avukatlarda daha çok karşılaşılmaktadır. Kendilerine Ankara’nın en iyi ceza avukatı ya da “En iyi ceza avukatı Ankara” gibi kelimelerde reklam ve PC çalışması yapan tecrübesiz avukatlar, müvekkil edindikleri zaman şeffaflıktan yoksun ve bilgisizce bir hukuki yol izleyerek, halihazırdaki mağduriyeti daha da büyütmektedirler. Bu bakımdan Ankara ağır ceza avukatı ararken, avukatla yüz yüze iletişime geçip o şekilde karar vermeniz daha doğru olacaktır.

Ankara Ceza Avukatı Tavsiyelerine Uyulmalı Mıdır?

Ankara’da yaşayan ve TCK kapsamında suç sayılacak bir olay neticesinde hakkında soruşturma başlatılan kişi ya da kişiler, Ankara ağır ceza avukatı tavsiyeleri aramaktadır. Bu durum, kişilerin kendilerini ve özgürlüklerini koruma içgüdüsü dahilinde gayet doğal gelişen bir süreçtir. Ancak burada önemli olan, Ankara’da en iyi ceza avukatını bulabilmektir.

İyi avukat kavramı sübjektif bir kavramdır. Diğer bir anlatımla kişilere ve durumlara göre değişiklik göstermektedir. Zira kimi ceza avukatı yalnızca belirli suç tiplerinde uzmanlaşmıştır ve o suç tipinde en iyi ceza avukatı olarak gösterilmektedir. Cinsel suçlar ya da uyuşturucu avukatı meslektaşlar, buna verilebilecek en iyi iki örnektir. Özetle Ankara ceza avukatı tavsiyelerine her zaman uymak ve bireysel araştırma yapmadan avukat tutmak sağlıklı bir çözüm değildir. Özgürlüğünüze kavuşma arzusu ile yapılacak en küçük yanlış seçim, durumunuzu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirebilir.

Ankara’da En İyi Ağır Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlık mesleği, gerek Avukatlık Kanunu gerekse meslek etiği bakımından birçok sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Tüm avukatlar için zorunluluk arz eden bu husus özellikle ceza davalarına bakan avukatları için ayrı bir yer tutmaktadır. Bunun nedeni ise müvekkilinin özgürlüğünün söz konusu olmasıdır. “Ankara’da En İyi Ağır Ceza Avukatını Bulabilir Miyim?” sorusu da mevzu bahis özgürlük olunca daha bir belirginlik kazanmaktadır. İyi avukat; müvekkilinin haklarını her şeyin üzerinde tutan, kişisel menfaat sağlama fikri bulunmayan ve Avukatlık Kanunu’na tam ve eksiksiz uyan avukattır.

Açıklanan bu gerekler nedeni ile Ankara’da en iyi ceza avukatı arayışlarınızı büyük bir titizlikle yapmalı, kulaktan dolma bilgiler ile hemen bir avukatla anlaşmamalısınız. Bunun sonuçları tahmin edeceğinizden daha ağır olabilmektedir. Çünkü en iyi ceza avukatı kavramı, kişiden kişiye ve durumdan duruma değişiklik gösterebilmekte, size tavsiye eden kişi için iyi olan bir Ankara ağır ceza avukatı sizin olayınızda tecrübesiz ve ihmalkar davranabilmektedir. Bunun önüne geçmenin yegane yolu ise yüz yüze avukat ile görüşerek aklınızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaktır.

Ceza Davasının Takibi İçin Birden Fazla Ceza Avukatı Tutulabilir Mi?

Şüpheli ya da sanık, CMK’nın 149. Maddesi çerçevesinde birden fazla avukat ile temsil edilebilmektedir. Ceza usul hukuku bu duruma izin vermektedir. Her ne kadar uygulamada olumlu sonucundan çok olumsuz yanları ön plana çıksa da Şüpheli veya sanıkların birden fazla avukat tarafından temsil edilmesinde hukuki bir engel bulunmamaktadır. Aksine kanun, açık bir şekilde düzenleme getirerek bu durumun önünü açmıştır. Fakat bazı istisnai durumlarda Ankara ağır ceza avukatı sayısında kısıtlama bulunmaktadır. Bu kısıtlamalardan ilki soruşturma aşamasında karşımıza çıkmaktadır. CMK uyarınca soruşturma aşamasında en fazla 3 avukat hazır bulunabilmektedir. Diğer bir kısıtlama ise örgütlü suçlar nezdinde getirilmiştir. Buna göre sanığın örgütlü suçlar nedeniyle yargılaması başlamış ise duruşmada en fazla 3 tane avukat bulunabilecektir.

Kısıtlamalar yalnızca avukat sayısında olmaktadır. Soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında; avukatın şüpheli ya da sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez.

Ağır Ceza Avukatları Genellikle Hangi Davalara Bakarlar?

Ankara ağır ceza avukatı meslektaşlarımız, ünvanlarında da anlaşılacağı üzere Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalara bakmaktadır. Ancak bazı hallerde Asliye ceza mahkemesinde görülen davalarda da avukatlık yapmaktadırlar. Ceza hukuku kapsamında gerek sanık gerekse suçun mağduru olan kişileri hukuki olarak temsil etmekte ve üstün hukuki yararlarını korumaktadırlar. Ankara ağır ceza avukatı meslektaşların uygulamada sıklıkla baktığı suçlar şu şekildedir;

 • İftira Suçu (TCK Madde 267)
 • Cinsel Saldırı Suçu (TCK Madde 102)
 • Kasten Yaralama Suçu (TCK Madde 86)
 • Kasten Öldürme Suçu (TCK Madde 81)
 • Cinsel Taciz Suçu (TCK Madde 105)
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK Madde 155)
 • Yalan Yere Yemin Suçu (TCK Madde 275)
 • Dolandırıcılık Suçu (TCK Madde 157)
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK Madde 104)
 • Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu (TCK Madde 130)
 • Hakaret Suçu (TCK Madde 125)
 • Yalan Tanıklık Suçu (TCK Madde 272)
 • Görevini Kötüye Kullanma Suçu (TCK Madde 289)
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK Madde 109)
 • Tehdit Suçu (TCK Madde 106)
 • Şantaj Suçu (TCK Madde 107)
 • Hırsızlık Suçu (TCK Madde 141)
 • Karşılıksız Yararlanma Suçu (TCK Madde 163)
 • Yağma Suçu (TCK Madde 148)
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu (TCK Madde 116)
 • İşkence Suçu (TCK Madde 94)
 • Eziyet Suçu (TCK Madde 96)
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK Madde 132)

Bu sayılan suç tipleri uygulamada sıkça karşılaşılan suçlar olup ceza avukatları, bunlar haricinde ve fakat TCK’da düzenlenmiş suçlar bakımından da avukatlık hizmeti sağlamaktadırlar.

Ağır Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Kıta Avrupası hukuk sisteminden bağımsız olarak Türkiye’de kişiler, avukat tutma zorunluluğu olmadan kendi savunmalarını gerçekleştirebilmektedir. Fakat bu durumun birtakım istisnaları bulunmaktadır. 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu bu istisnaları düzenlemektedir. Buna göre; ceza alt sınırı en az 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçlar nedeniyle hakkında soruşturma ya da kovuşturma başlatılan kişinin, onayı olmasa dahi avukat ile temsil zorunluluğu bulunmaktadır. Bu tür suçlar TCK’da detaylı olarak ele alınmıştır fakat bir örnek ile açıklamak gerekirse nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli avukat ile temsil edilecektir. Eğer ki avukat tutmaz ya da avukat tutacak maddi imkanı bulunmuyor ise Baro, kişiyi temsil için bir avukat görevlendirecektir.

Yorum yapın