Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı ile gerek anlaşmalı boşanma davalarını gerekse çekişmeli boşanma davalarını yürütebilirsiniz. Ankara boşanma avukatı olarak sunduğumuz hizmet, boşanma sürecini ve sonrasında talep edilecek tazminat davalarını da kapsamaktadır. Ankara boşanma avukatının baktığı davalara, bahsi geçen boşanma sonrası süreçte dahil olmaktadır. Nafaka davaları, velayet davaları ve tazminat davaları Ankara boşanma avukatının bakacağı türden davalardır.

Avukat yardımı olmadan yürütülen boşanma davası, hem dava sürecinde hem de dava sonrasında tarafların ciddi derecede hak kaybı yaşamalarına neden olmaktadır. Bunun önüne geçmek adına 2019 yılından beri Ankara boşanma avukatı olarak vatandaşlarımıza hukuki destek vermekteyiz. Asıl önceliğimiz, hak kaybı yaşamamanız ve sağlıklı bir hukuki süreç geçirmenizdir. Unutmadan söylemek gerekirse, Ankara ceza avukatı olarakta vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz.

Boşanma Avukatı ile Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Ankara boşanma avukatı olarak baktığımız davalar arasında, nafaka, tazminat ve diğer aile hukuku kaynaklı hususlar olsa da başlı başına faaliyet alanımız çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarıdır. İş bu davaların açılmasından sonuçlanmasına kadar verdiğimiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti, sonuç odaklı ve etkili olmaktadır. Aktif olarak yürüttüğümüz Manisa ceza avukatı hizmetine yakın bir zamanda boşanma avukatlığını da ekleyerek daha geniş hukuki sorunlara çözüm üretmeyi amaçlamaktayız.

Avukatsız boşanma davası açmak isteyen vatandaşlarımız içinse sitemiz içerisinde hazırladığımız yol haritası bulunmaktadır. Bu yol haritası yazımızdan yararlanarak avukatsız boşanma davası açabilir ve davanızı bizzat kendiniz yürütebilirsiniz. Ancak yazımızın tümünde belirttiğimiz üzere kendinizin takip edeceği bir davada, hak kayıpları yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Bu durumda da tüm dava süreciniz sekteye uğrayacaktır.

Boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanıtını özetle vermek gerekirse; boşanma talepli dava dilekçesinin, yerleşim yerinde bulunan adliyedeki tevzi bürosuna verilmesi ile dava açılmaktadır. Tevzi tarafından hesaplanan harç ve masraflar yatırılır ve dava açılmış olur. Davanın açılacağı mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Eğer bulunduğunuz yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa, Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatı ile davaya bakmakla görevli olacaktır.  Boşanma dilekçesi içerisinde boşanma nedeninizi açıkça ve kanuni dayanaklarını belirterek yazmanız, mahkemede oluşacak kanaati etkileyecektir. TMK kapsamında boşanma sebepleri düzenlenmiş olup;“zina, hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması“ şeklindedir.

Boşanma Avukatı Hangi Tazminatları Talep Edilebilir?

Ankara boşanma avukatı yardımı ile açacağınız anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası ile yalnızca nafaka talebinde değil aynı zamanda tazminat talebinde de bulunabileceksiniz. Ancak unutmamak gerekir ki eşler, her durumda tazminat talebinde bulunamayacaklardır. Kanunda belirtildiği üzere boşanma davasında tazminat istemek şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar başlı başına; eşlerden birisinin diğerine oranla daha az kusurlu olması ya da kusursuz olması, daha çok kusurlu eşin kusuru nedeniyle diğer eşin zarara uğramış olması ve bu zararın maddi ya da manevi boyutta meydana gelmesidir. Şartlar mevcut ise ve boşanma gerçekleşmişse daha az kusuru olan eş tazminat talep edebilecektir. Örnekle açıklayacak olursak, aldatan eş ya da şiddet uygulayan eş tazminat ödemekle yükümlüdür.

Ankara boşanma avukatı aracılığı ile yürüttüğünüz boşanma davası sonuçlandıktan sonra talep edeceğiniz tazminat, iki çeşittedir. Bunlar; maddi tazminat ve manevi tazminat talebidir. Eğer eşin zararı maddi boyutta bir zararsa, maddi tazminat talebi, manevi boyutta ise manevi tazminat talebinde bulunulacaktır. Yine örnekle açıklamak gerekirse, kusurlu olan eş, diğer eşin şahsi malına zarar vermiş ise burada maddi tazminat talebinde bulunulacak, kusurlu eş kişilik haklarına saldırmış ise (hakaret, psikolojik şiddet vb.) manevi tazminat talebinde bulunulacaktır.

Talep edilecek tazminat miktarının hesaplanması da Yargıtay kararları ve yerleşik içtihatlar ile belirlenmektedir. Tazminat miktarını belirleyen hususları sıralamak gerekirse;

  • Boşanan tarafların sosyoekonomik durumu,
  • Eşlerin kusur oranları,
  • Paranın o anki satın alım gücü (enflasyon)
  • İhlal edilen kişisel hak,

Olarak belirlenmiştir. Siz de hukuki danışmanlık hizmeti hakkında bilgi almak istiyorsanız avukata sor online sayfamız üzerinden sorularınızı bize yöneltebilirsiniz.

Boşanma Avukatı Ücretleri 2022 Yılında Ne Kadar?

Ankara boşanma avukatı ücretleri 2022 yılı ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenmektedir. Boşanma avukatı ücretlerini düzenleyen 2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin “İkinci Kısım” “İkinci Bölüm” uyarınca; 2022 yargı yılı içerisinde Asgari Boşanma Avukatı Ücretleri 5.100,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu belirtilen tutar asgari tutar olmakla beraber somut olayın durumuna göre fiyat artabilmektedir. Aynı zamanda boşanma gerçekleştikten sonra gündeme gelecek olan tazminat davası, nafaka davası ve benzeri davalar için de ayrı ücret tarifesi üzerinden dosya yürütülecektir.

2022 boşanma ücretleri hesaplaması yapılırken göz önünde bulundurulan husus, baro tarafından yayınlanan Tavsiye Niteliğindeki Avukat-Vekil Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi olmaktadır. Bu çizelge yalnızca tavsiye niteliğinde olmakla beraber tüm durum ve şartlar dahilinde hazırlanmıştır. Ankara boşanma avukatı olan bir avukat, 2022 yılı boşanma ücretlerini esas alarak en az asgari tutarda hukuki hizmet sunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davalarında ise ücretler değişiklik göstermektedir. Yukarıda belirttiğimiz üzere somut olayın niteliğine göre, asgari ücretler artış göstermektedir. Ancak ortalama olarak Ankara boşanma avukatı olan bir avukat; Anlaşmalı Boşanma davası ücreti için 6.000,00 TL, Çekişmeli Boşanma davası ücreti içinse 14.000,00 TL tutarında ücret talep edebilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Boşanmak İçin Avukat Ücreti Ne Kadar?

Ankara boşanma avukatı ücretleri, 2022 Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi uyarınca belirlenmiştir. Buna göre boşanma davası için en düşük ücret 5100 TL’dir. Ancak belirtmek gerekir ki dosyanın durumuna göre belirlenen bu ücret artabilmektedir.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davası ne kadar sürer sorusunun net bir cevabı olmamakla beraber, taraflar anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak boşanma davası açarlarsa dava tek celsede sonuçlanmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davası 8 ay 1 yıl arasında sonuçlanabilmektedir. Yine unutmamak gerekir ki bu süreler ortalama süreler olup uzayıp kısalabilmektedir.

Yorum yapın