Ankara Uyuşturucu Avukatı

Ankara uyuşturucu avukatı, Ankara’da uyuşturucu suçlarıyla ilgili açılmış davalara bakar. Uyuşturucu suçları ceza mahkemelerinde önemli bir iş yükünü oluşturmaktadır. Gerek Ankara’nın büyük şehir olması gerek genç ve işsiz nüfus oranının yüksel olması uyuşturucu kullanımı ve ticareti için açılmış davaların merkezi haline getirmektedir. Verilecek ceza oranında uyuşturucu maddenin hangi saikle bulundurulduğu önemlidir. Bu sebeple de davaya bakacak Ankara uyuşturucu avukatının geniş bir değerlendirme yapması gerekmektedir. Ankara uyuşturucu avukatı, cezam mahkemelerinde suçlunun yargılanması esnasında tüm detayları analiz eder, her türlü delil ve tanıkları değerlendirir.

Ceza Hukuku İle İlgili Yazı: Dolandırıcılık Suçu

Uyuşturucu Suçları Nelerdir?

Ankara uyuşturucu avukatının, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanma suçu kapsamında yapabileceği çalışmalar; denetimli serbestlik ve ihlaline karar verilmesi için olabilir. Uyuşturucu suçlarını; uyuşturucu madde olarak sayılan kokain, esrar ve eroin gibi maddelerin kullanılması için alınıp satılması oluşturmaktadır. Ayrıca uyuşturucu madde olarak kapsamındaki bu maddelerini bulundurmak da Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu suçu olarak düzenlenmiştir. Uyuşturucu maddeyi kullanma ve ticaretini yapma suçun niteliğine göre değişmekle birlikte genel olarak iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Ceza Hukuku İle İlgili Yazı: Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Uyuşturucu Satın Almak, Kabul Etmek, Uyuşturucu Bulundurmak

Ankara uyuşturucu avukatı uyuşturucu suçunun şüphelisinin amacının ne olduğunu belirlemek için gerekli incelemeyi yapar. Uyuşturucu ticareti suçunda maddeyi alan, satan ayrıca bulundurmak da esasında ticari sayıldığından bulunduran kişi suçun faillerini oluşturmaktadır. Ancak uyuşturucu madde kapsamındaki maddeleri alınıp satılması ile bu maddeleri kullanmak veya kullanmak amacıyla bulundurmak suçlarının nitelikleri farklıdır. Bu sebeple de uyuşturucu madde ile yakalanan kişinin bu maddeyi ticari amaçla mı yoksa kullanmak amacıyla mı bulundurduğunun tespiti son derece önemlidir. Uyuşturucu madde ile yakalanan kişinin, Ankara’da uyuşturucu davalarına bakan avukatlardan hukuki danışmanlık hizmeti alması bir gereklilik arz etmektedir.

Kişinin amacının tespiti için uyuşturucu maddenin miktarı bir kıstas olabilir. Şüphelinin bulundurduğu tespit edilen uyuşturucu miktarı kendi kullanım ihtiyacını karşılayacak miktarda ise uyuşturucu madde kullanmak amacıyla; kullanım ihtiyacını karşılayacak miktardan fazla ise ticari amaçlı buldurduğu yönünde bir yorum yapılabilmektedir. Uyuşturucu kullanıcısının maddeye olan ihtiyacı, maddenin türü, kalitesi, kişinin fiziki özelliklerine göre değişmektedir. Yorum yapılırken bu hususlar da dikkate alınıp bir değerlendirme yapılmalıdır.  

Sadece uyuşturucu maddenin miktarına göre bir değerlendirme yapmak yeterli değildir. Ayrıca, şüphelinin uyuşturucu maddeyi ele bulundurma amacının ne olduğu araştırılmalıdır. Uyuşturucu maddenin bulunduğu yerde şüphelinin amacını tespit etmede faydalanılabilecek bir kıstastır. Kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu madde bulunduran kişi her zaman ulaşabileceği kolaylıkta bir yeri tercih etmektedir. Ticari amaçla uyuşturucu madde bulunduran kişi ise genellikle depo gibi birde saklamaktadır. Unutmamak gerekir ki uyuşturucu madde ile yakalanan kişinin de Ankara uyuşturucu avukatından hukuki destek alması gerekmektedir.

Tüm bu kıstaslar uyuşturucu suçu davalarında kişinin amacını belirleme konusunda birer göstergedir. Ankara uyuşturucu avukatının bu hususlar atlamadan titizlikle gözden geçirmesi davanın seyri için önemlidir.

Ceza Hukuku İle İlgili Yazı: Hakaret Suçu

Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Ankara uyuşturucu avukatı, ceza avukatı olmalıdır. Ankara’da uyuşturucu suçu sebebiyle açılmış davalara ceza avukatları görevlerini yerine getirmektedir. Ankara uyuşturucu avukatı baktığı bu tür davalarda, önce uyuşturucu suçunun konusunu oluşturan maddenin ne olduğu, miktarının ne olduğu, maddenin nerede bulunduğu hususlarını dikkate alarak davaya devam eder. Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelere suçlar düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre farklı nitelikteki uyuşturucu suçları için farklı cezalar öngörülmüştür. Ankara ceza avukatı da bu suçların ve cezaların ne şekilde verileceği konusunda mesleki uzmanlığa sahip olduğu için müvekkilinin hak kaybı yaşamasını engelleyecektir.

Ankara uyuşturucu avukatı, yargılamada önemli bir rol üstlenmektedir. Uyuşturucu madde davalarında en yüksel cezalar uyuşturucu madde ticareti için verilmektedir. Uyuşturucu suçlarında görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir.

Yorum yapın