Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar suçu TCK Madde 103 uyarınca failin, 15 yaşını tamamlamamış ve küçük olan çocuk üzerinde gerçekleştirdiği cinsel motifli fiil ve davranışlardır. Cinsel istismar suçu, çocukların yaşamlarında çok büyük yaralar açmış olup, bu iğrenç suçun mağdurları ufak yaşlarından ileriki yaşlarına kadar birçok büyük problemlerle yüzleşmek durumunda kalmaktadırlar. Cinsel istismar suçunun mağduru yaşadığı travma nedeniyle psikolojisi önemli ölçüde etkilenmekte ve zedelenmektedir. Ayrıca çocukların genelinde bu suç sonucunda utandıkları veya korktukları için, suçu gizleme kimseye anlatmama eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu suçun ortaya çıkabilmesi için ailenin çocukla olan iletişimi büyük önem taşımaktadır.

Cinsel istismar suçunun mağduru çocuk 15 yaşından küçüktür. Ancak mağdurun 15 yaşında büyük ve algılama yeteneğinin gelişmemiş çocuklardan olması durumunda da TCK Madde 103 uygulama alanı bulur. Ayrıca 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların cinsel istismara maruz kaldıklarının kabulü için cebir, tehdit, hile gibi iradeyi sakatlayan işlemler neticesinde failin cinsel istismarına maruz kalmış olması gerekmektedir. Bu suçta görevli mahkeme, suçun ağırlığı ve toplumdaki önemi neticesiyle Ağır Ceza Mahkemesidir.

Cinsel istismar suçunun nitelikli hali toplumda farklı isimlerle anılabilmektedir. Aile içerisinde gerçekleşmiş olan bu istismar suçu, ensest veya aile içi cinsel istismar olarak nitelendirilmektedir. Bu suçun mağduru olan küçük çocuklar, genel olarak sevip güvendikleri veya aile içerisindeki kişilerden istismara uğramaktadırlar. Suçun failinin, mağdurun güvendiği kişi olması ve bu güveni kötüye kullanan biri olması suçun ağırlaştırılmış halini gerektirmektedir. Örnek vermek gerekirse çocuğun güvendiği yurt görevlisinin savunmasız küçüğe karşı işlediği bu suç, failin görevinin sağladığı kolaylıktan olduğu için, nitelikli hal gerçekleşmiş olacaktır. Ceza

Ceza Hukuku ile İlgili Yazılar: Hakaret Suçu 

Cinsel İstismar Suçunda Beraat

Cinsel istismar suçunun failinin bu suç türünden beraat edebilme mümkündür.  Günümüz medyasında veya sosyal medyada da görüldüğü üzere, birçok avukat bu suçun konusu davaları kariyerinde leke olacağını düşündüklerinden almak istememektedir.  Anayasal olarak her vatandaşa tanınan savunulma hakkı ve mahkeme hüküm verinceye kadar suçsuz sayılma hakkı itibariyle, bu suçun failinin de Ankara Ceza Avukatınca savunulma hakkı mevcuttur.

Hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanan suçun sanığının, avukatının mahkemeye sunduğu suçun faili olmayacağına yönelik somut delilin varlığı veya yeterli delil bulunmaması iddiası neticesinde bu suçtan beraat mümkündür.

Yargıtay’da Cinsel İstismardan Beraat Edenler

Cinsel istismar suçu kovuşturma ve soruşturması şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu suçun sarkıntılık düzeyinde kalmış hali şikayete tabidir. Bu suçun mağdurunun ailesinin şikayetini çekmiş olması bir işe yaramayacaktır. Yargıtay’ın küçüklerin cinsel istismarına yönelik vermiş olduğu kararlarda beraate çok az rastlanmaktadır.

Yargıtay’ın vermiş olduğu beraat kararları incelendiğinde, sanığın avukatlığını yapanın savunmasının oldukça güçlü ve somut delillere dayandığı görülmektedir. Bu suç ile yargılanan sanık veya şüphelinin iftiraya uğramış olması mümkün olup, savunma makamınca getirilen deliller ve diğer usuller eşliğinde, kişi hakkında Yargıtay tarafından beraat hükmü kurulması mümkündür.

İlgili Yazılar: Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Sık Sorulan Sorular

Cinsel istismar suçu ne kadar?

TCK Madde 103 uyarınca çocuğu yönelik işlenen cinsel istismar suçunun cezası, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun nitelikli veya netice sebebiyle ağırlaşmış hali, daha fazla cezayı beraberinde getirecektir.

Cinsel istismar suçu nasıl işlenir?

Cinsel istismar suçu TCK Madde 103 gereğince, 15 yaşından küçük çocuğun cinsel özgürlüğüne yönelik ihlal boyutundaki davranışlarla işlenir. Failin cinsel olarak tatmin olmuş olmasına gerek yoktur. Bu suçun gerçekleşebilmesi için, çocuğun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi yeterlidir.

Yorum yapın