Veraset İlamı

Veraset ilamı, yapılan talep doğrultusunda talep eden kişilerin mirasçılıklarını doğrular belge olarak adlandırılmaktadır. Diğer adıyla miras sözleşmesi olan veraset ilamı, içerisinde birçok farklı hususu barındırmaktadır. Bu farklı hususlardan kasıt ise; veraset ilamını talep eden mirasçının ve talepte bulunmasa bile mirasçı konumunda olan kişi ve kişilerin hakları ve terekeden alacakları paylardır. Bütün mirasçıların veraset ilamı talebini ortak gerçekleştirmesi gerekmemektedir. Yalnızca tek bir mirasçının talebi yeterli olmaktadır. Ancak muris, miras çıkarma işlemi ile bir mirasçıyı terekeden mahrum ederse, o mirasçı talepte bulunamayacaktır.

İlgili Yazımız: Yaralama Suçu

Veraset İlamı Ne İşe Yarar?

Veraset ilamı ne işe yarar sorusunun cevabı aslında belgenin niteliğinden anlaşılmaktadır. Bu ilam sayesinde mirasçılar, mirasçı olduklarını ispatlayabilmektedir. Bilindiği üzere mirasçılık sıfatına haiz olmanın yegane koşulu miras bırakan kişinin hayatını kaybetmesidir. Ancak bazı hallerde hemen mirasçı sıfatı kazanılamaz. Bu istisnai durumlarda mirasçılar, mirasçı olduklarını ispat etmek zorundadır. Bunun ispatı da biraz önce söylediğimiz üzere veraset ilamı aracılığı ile sağlanmaktadır.

Veraset ilamının kişilere etkilerini özetlemek gerekişe; terekede bulunan mallara ilişkin olarak talepte bulunma hakkını kişiye sağlamak, miras kalan mal bir taşınmaz ise onun tescilini sağlamak ve tereke üzerinde tasarruf hakkı kazandırmaktır. Fakat belirtmek gerekir ki mirasçılık belgesinin fonksiyonu kişilere mirasçılık sıfatın kazandırmak değildir. Hali hazırda mirasçı olan kişilerin, mirasçı olduklarını ispatlama aracıdır. Mirasçılık, murisin ölümü ile ortaya çıkan bir kavramdır. Diğer bir anlatımla mirasçı olmak için mirasçılık sözleşmesine ihtiyaç yoktur ancak mirasçılığı ispatlamak için veraset ilamına ihtiyaç vardır.

İlgili Yazımız: Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

Veraset İlamı Talep Etmenin Şartları

Mirasçıların veraset ilamını talep etmeleri için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartların kaynağı ise Medeni Kanun’dur. Mirasçılık belgesinin şartlar ise şu şekildedir;

  • Miras bırakan kişinin (muris) hayatını kaybetmesi ya da mahkemenin hakkında gaiplik kararı vermiş olması,
  • Mirasçıların, Medeni Kanun ve sair kanunlar çerçevesinde öngörülen usule uygun olarak talepte bulunması,
  • Terekenin tüm mirasçılarının taraflarca bilinmesi,
  • Mirasa, Türk Medeni Kanun madde 598/2 çerçevesinde bir itirazın yapılmamış olması gerekmektedir.

Bu belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde mirasçılar, mirasçılık belgesi talep edebileceklerdir. Aksi halde talepleri reddedilecektir.

İlgili Yazı: Hırsızlık Suçu

Yorum yapın