Vesayet Davası Dilekçe Örneği

Vesayet Davası Dilekçe Örneği Nedir?

Vesayet davası dilekçe örneği ile beraber; küçüklük, akıl hastalığı, savurganlık, bağımlılık, özgürlüğü bağlayıcı ceza veya istek üzerine yapılabilen vasi atama işlemlerini yapabileceksiniz. Aşağıda sizler için oluşturduğumuz Vesayet davası dilekçe örneği içerisindeki bilgileri kendinize uyarlayarak Vesayet davası açabilirsiniz.

Türk Medeni Kanun madde 396 ve devamındaki hükümler ile düzenleme altına alınan vesayet kavramı, küçük veya kısıtlının menfaatlerini koruma amacı taşımaktadır. Vesayet davası dilekçesini, kısıtlı veya küçüğün yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemelerine vermek sureti ile dava sürecine başlayabilirsiniz. Kısıtlılık, mahkeme tarafından re’sen (kendiliğinden) araştırılması ve hüküm kurulması gereken hususlar içerisinde olup, uygulamada bunun takibinin zor olması nedeniyle bu şekilde bir yol belirlenmiştir.

Dava açıldıktan sonraki usuli ve esasa yönelik işlemlerin ne şekilde gerçekleştiğini Türk Medeni Kanun madde 396 ve sair maddelerden öğrenebilirsiniz. Her ne kadar kendi davanızı takip edebiliyor olsanız da hukuk sistemi içerisindeki boşluklar nedeniyle uygulamaya hakim olamayabilir ve devamında hak kayıpları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu gibi bir duruma maruz kalmamak adına alanında uzman bir avukattan destek almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Vesayet Davası Dilekçe Örneği 2022

Vesayet davası dilekçe örneğimizden yararlanabilir ya da ikamet ettiğiniz yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi kalemine sözlü olarak beyanda bulunarak mahkemenin re’sen hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Zira yukarıda açıklandığı üzere küçük ve kısıtlıların vesayet işlemleri mahkeme tarafından re’sen (kendiliğinden) yapılmaktadır.

….. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                   : Ad, soyad, kimlik numarası ve adres.

DAVALI                   : Hasımsız

KISITLI ADAYI    : Kısıtlanması ve hakkında vasi atanması istenen kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi

KONU                      : ……… ……….’nın kısıtlanarak vesayet altına alınması ve vasi olarak  şahsımın görevlendirilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR    :

1-) Kısıtlı adayı ……….. benim olum olup 18 yaşını tamamlamıştır. Ancak alkol ve uyuşturucu bağımlısı olup, haysiyetsiz bir hayat sürmektedir. Bu alışkanlıkları gerek ailesine gerek şahsına maddi ve manevi zararlar vermektedir. Ağır derecede uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu gösterir nitelikte alınan sağlık raporları işbu dilekçe ekinde sayın mahkemenize sunulmuştur. (EK-1) Oğlum bağımlılıkları nedeniyle normal hayatını dahi kendi başına idame ettirememekte daima bakıma muhtaç kalmaktadır.

2-) Açıklanan hususlar nedeniyle kısıtlı adayı ……  hakkında, sayın mahkemenizce kısıtlılık kararı verilerek vesayet altına alınmasına, vasi olarak ise şahsımın tayin edilmesini mahkemenizden talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu madde 405 ve sair Kanun hükümleri

DELİLLER                     : Nüfus kayıt örneği, sağlık kurulu raporu, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP     : Yukarıda açıkladığım ve re’sen gözetilecek hususlara binaen;

Kısıtlı adayı ……  hakkında, sayın mahkemenizce kısıtlılık kararı verilerek vesayet altına alınmasına, vasi olarak ise şahsımın tayin edilmesini mahkemenizden talep ederim. ../../2022

Ad Soyad (İmza)

Önerilen Makale: Veraset İlamı Nedir?

Yorum yapın