Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu, bir kişinin diğerinin vücudunun bütünlüğüne karşı kasti bir fiil ile haksız
şekilde müdahale etmesidir. Kasten yaralama suçunu işleyen kişiye, TCK uyarınca bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Ancak kanunda, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli
halleri de sıralanmış, bu nitelikli hallerin gerçekleşmesi neticesinde suçu işleyen faile verilecek
ceza da arttırılmıştır. Aynı şekilde kasten yaralama suçu, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek
düzeyde ise TCK’da belirtilen cezadan daha hafif bir ceza verilmesi kanunda belirtilmektedir.
Basit tıbbi müdahale ile tedavi edilebilecek düzeyde yaralama suçları ise mağdurun şikayetine
bağlanmış olup, kamu davası açılmasını gerektirmemektedir. Hak kaybına uğramamak adına her durumda alanında uzman bir ceza avukatından hukuki danışmanlık almanız gerekmektedir.


Kemik Kırılması Halinde Ceza Artar mı?


Kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden birisi olan organ kaybı hallerinde, verilecek temel
ceza yarısı oranında arttırılacaktır. Bu bağlamda bir kişinin kemiğinin kırılması, eğer ki kişide
dönüşü olmayan fiziki hasarlar bırakacaksa bu organ kaybı olarak sayılacak ve temel cezada
arttırıma gidilecektir. Ancak kemik kırılması hayati fonksiyonlara ya da organ kaybına neden
olmayacaksa, fail hakkında temel ceza üzerinden hüküm kurulacaktır.

İlgili Yazı: Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası


Kasten Yaralama Neticesinde Ölüm Meydana Gelmesi


Kasten yaralama suçu, bazı hallerde failin ölümü ile sonuçlanabilmektedir. Burada bakılması
gereken husus, failin hangi saik ile fiili gerçekleştirdiğidir. Eğer yalnızca yaralama amacı ile bir
fiil gerçekleştirilmiş ve kişi hayatını yitirmiş ise burada fail hakkında, neticesi sebebiyle neticesi
sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu üzerinden hüküm kurulacaktır.


Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi


Kasten yaralama suçu ihmali olarakta gerçekleşebilmektedir. Burada fail, yapması gereken bir
şeyi yapmayarak, bir kişinin yaralanmasına neden olmaktadır. Bu tür durumlarda fail hakkında
verilecek ceza, temel cezanın üçte ikisi kadar olmaktadır. Bu anlatımlar genel olmakta, her olaya
özgü durum ve şartlardan bağımsızdır.

İlgili Yazı: Hırsızlık Suçu

Kasten Yaralama Suçu ve Haksız Tahrik İndirimi


Haksız tahrik TCK’da düzenleme altına alınmıştır. Buna göre failin haksız tahrik indiriminden
yararlanması için, mağdurun gerçekleştirdiği bir fiilden dolayı; elem, üzüntü, öfke gibi hislere
kapılması ve bu hislerin etkisi ile kasten yaralama suçunu işlemesi gerekmektedir. Haksız tahrik
indirimi sabit bir ceza oranında indirim anlamına gelmemektedir. Haksız tahrik oranına göre
temel cezada indirime gidilmektedir. Buna göre faile, 1/4 oranı ile 3/4 oranında indirim
uygulanacaktır. Diğer bir anlatımla daha ağır bir haksız tahrike maruz kalan faile, 3/4 oranında
indirim uygulanacakken daha hafif bir tahrik altında olan faile 1/4 oranında ya da daha farklı bir
oranda indirim uygulanacaktır. Daha detaylı bilgi edinmek için Ankara Ceza Avukatından destek alabilirsiniz.

İlgili Yazı: Cinsel Saldırı Suçu

Yorum yapın