Hakkımızda

Biz Kimiz?

Ankara ceza avukatı platformu, 2019 yılında tarafından kuruldu. Profesyonel olarak icra ettiğimiz mesleğimizde, yüksek lisans derecesinde uzmanlığa sahibiz. ceza ve ağır ceza davaları başta olmak üzere birçok hukuki alanda aktif şekilde faaliyet göstermekteyiz. Bunların başında da Boşanma Hukuku gelmektedir. Başka bir oluşum içerisinde de faal olarak boşanma davaları ile ilgilenmekteyiz. Hukuka yaklaşımımız ve çözüm yolunda gösterdiğimiz farklı teknikler sayesinde, birçok başarıya imza atmış bulunmaktayız. Biraz önce bahsettiğimiz gibi sadece ceza hukuku alanında değil, birçok alanda bu tür başarılarımız mevcuttur.

Alanında profesyonel kişiler ile birlikte çalışmamız dolayısı ile Ankara ağır ceza avukatı denildiği zaman daimi olarak akıllara bizim gelmemiz bizim kişisel başarımızdaki en önemli adım olmuştur. Daima kendimiz ile bir yarış halinde çalışmalar yürütmemiz de bu duruma önemli bir katkı sağlamaktadır. Ankara il sınırları başta olmak üzere tüm Türkiye’de ceza avukatı olarak faaliyetlerimiz devam etmektedir. Aynı zamanda 2019 yılından beri yürüttüğümüz online avukata sor projesi kapsamında da hukuki danışmanlık hizmetlerimiz devam etmektedir.

Günün Sözü

“Doğru olan, haklı olandır.”

Misyonumuz

Ankara Ceza Avukatı olarak misyonumuz ; insan haklarına saygı ve hukuk devleti ilkelerinden hareketle müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını evrensel hukuk normlarına uygun, güvenilir, hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Aynı zamanda genç ve idealist hukukçuları yetiştirmek ve mesleğe kazandırmayı da misyon edinmiştir.

Vizyonumuz

Ankara Ceza Avukatı olarak vizyonumuz; prensiplerimize bağlı kalarak, yargının 3 temel direğinden biri olan avukatlık mesleğinin niteliğine uygun düşecek biçimde hukukun üstünlüğünün ve Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını sağlanmasına yönelik gereken çalışmaların yürütülmesidir.

İlkemiz

Ankara Ceza Avukatı, Avukatlık Kanunu’nda ifadesini bulan yaptığımız görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde  avukatlık mesleğini yerine getirmeyi, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmayı ve Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen Avukatlık Meslek İlkeleri’ne uymayı prensip olarak benimsemiştir.

Neden Biz?

Ankara Ceza Avukatı, müvekkillerine verilecek hukuki yardımda öncelikle hak kaybına uğramamaları için tarafsız olmak gerektiğini düşünmekte ve aksi davranışın müvekkile yarar değil zarar vereceği kanısındadır. Bu bakımdan hukuk çerçevesinde başvurabilecekleri yolların neler olduğunu müvekkillerimize açıkça anlatmayı ilke olarak kabul etmektedir.