Suçta Tekerrür Nedir?

Kelime olarak suçta tekerrür, tekrar etme anlamına gelerek ceza hukukunda bir failin birden çok suç işlemesi manasını taşıyor. Kanunda tekerrür hükümlerinin düzenlenmesindeki ana amaç, failin suç işlemesini önlemek ve suçun tekrarının olması halinde daha ağır şartlarda infaz tatbikinin uygulanmasıdır.

Tekerrürün şartları farklı şekillerde düzenleniyor. Burada öne çıkan özellik, tekerrür açısından aynı suçun işlenmesi şartı olmamasıdır. Bu durumda, kasten işlenen iki farklı suç da tekerrür kapsamına girmiş oluyor.

Suçta Tekerrürün Şartları

Bir hükümlü için suçta tekerrür hükmünü kabul etmek için öncelikle ilk suçun cezasının kesinleşmesinden itibaren yasada belirlenen süre içerisinde yeni bir suç işlemiş olması gerekiyor. İlk suça yönelik henüz yargılama kesinleşmemiş ve üst mahkemelerde yargılama devam ediyor ise işlenen ikinci bir suç için tekerrür hükmü değerlendirilmiyor.

Burada ikinci suç için aranan süre, ilk suça yönelik 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkumiyetin bulunmasıdır. 5 yıl ve altındaki kesinleşmiş hapis cezaları için bu tekerrür hükmü 3 yıldır. Şayet 18 yaşından küçük işlenmiş ve kesinleşmiş suçlar için tekerrürden söz edilmiyor. Kasıtlı işlenen suçlar ile taksirli suçlar ve askeri suçlar ile diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanamaz.

Suçta Tekerrürün Sonuçları

İlk suçu kesinleşmiş olan biri için suçta tekerrür hükümlerinin uygulanması için mükerrirlere özgü infaz rejimi bulunuyor. Bunun en büyük özelliği şartla salıverilme koşullarında kendisini gösteriyor. Bu kapsamda hükümlü toplam cezasının 2/3’ünü değil, 3/4’ünü ceza infaz kurumunda geçirmesi gerekiyor. Ancak ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanmış ise koşullu salıverme düzenlemesinden yararlanmak mümkün olamıyor.

Tekerrürün gerçekleşmesi durumunda denetimli serbestlik hükümleri 1 yıl süreyle tatbik edilebilir. Duruma göre bu belirtilen sürenin 5 yıla kadar çıkarılması da gündeme gelebilmektedir. Eğer belirtilen hükümlere uyulmazsa, bu kez de 3 aya kadar zorlama hapsinin tatbik edilebilir.

Tekerrür Suçlarda Avukatın Önemi

Suçta tekerrür hallerinde faile verilecek ceza, temel cezaya oranla daha ağır olmaktadır. Aynı zamanda infaz hukuku da farklı şekillerde işlemektedir. Tekerrür suçlarda Ankara ceza avukatının önemi de kendisini daha çok hissettirmektedir. Zira alanında uzman bir ceza avukatı ile yürütülen tekerrür suç dosyalarında başarı oranı diğerlerine oranla daha yüksek olmaktadır.

Yorum yapın