Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenleme altına alınmıştır. Buna göre, hileli hareketler ile kişi ve kişileri kandırmak, bu hareketlerin ise zarar verici nitelikte olup bir kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olması gerekir. Bu kriterleri taşıyan fiiller, Ceza hukuku kapsamında dolandırıcılık suçunu teşkil edecektir. Dolandırıcılık suçu, birçok bakımdan önem arz etmektedir. Çünkü yüz kızartıcı suç kapsamında düzenlenmiştir. Bunun anlamı ise, dolandırıcılık suçunu sadece cezai boyutunun olmadığı aynı zamanda kamusal alanda da ciddi yaptırımlarının olduğudur. Bu sebeple alanında uzman bir Ankara ceza avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

Dolandırıcılık Suçu Nasıl İşlenir ?

Dolandırıcılık suçu, belirttiğimiz gibi belirli kriterleri bulunmaktadır. Bunların en önemlisi ise menfaat sağlamak amacı ile hileli davranışlar sergilemek ve kişi ve kişilere zarar vermektir. Yalnızca aldatıcı davranışlar, dolandırıcılığı oluşturmaz. Menfaat sağlamak amacının bulunmadığı fiiller bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Dolandırıcılık suçu bakımından verilecek ceza, bazı hallerde arttırılabilmektedir. Buna ise suçun nitelikli hali denilir. Dolandırıcılığın nitelikli hallerine değinecek olursak;

 • Tacir ve şirkette yönetici olan kişilerin, şirketi kullanarak hileli davranış ile menfaat elde etmesi,
 • Kooperatif yöneticilerinin hileli davranış ile menfaat elde etmesi,
 • Mesleki açıdan duyulan güven ile menfaat elde etmesi,

Ve TCK kapsamında ele alınan diğer durumlar, suçun nitelikli halini oluşturacaktır. Suçun nitelikli hali bakımından ise verilecek ceza temel suça oranla arttırılacaktır.

Hakaret Suçu ile ilgili yazımız için tıklayınız.

Nitelikli Dolandırıcılık Nedir ?

Dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerine yukarıda giriş yapmıştık. Nitelikli dolandırıcılık, TCK’nın 158. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesinde ise bu nitelikli haller sıralanmıştır. Buna göre;

 • Dinin istismar edilmesi,
 • Kişinin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanılması,
 • Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından faydalanılması,
 • Kamu kurum veya kuruluşlarının araç olarak kullanılması,
 • Basın-yayın kuruluşlarının sağladığı kolaylıklardan yararlanılması,
 • Bilişim sistemlerinden yararlanılması,
 • Serbest meslek sahibinin mesleğine duyulan güveni kötüye kullanarak işlemesi,
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi.

Olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, 2 yıl ile 10 yıl arasında değişmektedir. Somut olaya göre cezalarda değişiklik olabilmektedir. Size tavsiyemiz, ceza hukuku kapsamında profesyonel bir hukuki danışmanlık hizmeti ile hak kayıpları yaşamayacaksınız.

Basit Dolandırıcılığın Cezası Ne Kadar ?

Basit dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun madde 157’de düzenleme altına alınmıştır. Buna göre suçun temel halini işlene kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Yine belirtmek gerekir ki ceza, somut olaylara göre farklılık gösterecektir.

Dolandırıcılar Ne Kadar Ceza Alır?

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun cezası TCK m.158’de düzenleme altına alınmıştır.
Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen fail, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Dolandırıcıları Nereye Şikayet Edebilirim?

En yakınınızdaki karakola veya savcılığa giderek ilgililer hakkında şikâyetçi olabilirsiniz. Basit dolandırıcılık suçları uzlaştırmaya tabiidir ancak nitelikli dolandırıcılık hakkında doğrudan soruşturma başlatılacaktır.

Yorum yapın