Veraset İlamı

Veraset ilamı nedir

Veraset ilamı, yapılan talep doğrultusunda talep eden kişilerin mirasçılıklarını doğrular belge olarak adlandırılmaktadır. Diğer adıyla miras sözleşmesi olan veraset ilamı, içerisinde birçok farklı hususu barındırmaktadır. Bu farklı hususlardan kasıt ise; veraset ilamını talep eden mirasçının ve talepte bulunmasa bile mirasçı konumunda olan kişi ve kişilerin hakları ve terekeden alacakları paylardır. Bütün mirasçıların veraset ilamı talebini … Devamını oku…

Yaralama Suçu

Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu, bir kişinin diğerinin vücudunun bütünlüğüne karşı kasti bir fiil ile haksızşekilde müdahale etmesidir. Kasten yaralama suçunu işleyen kişiye, TCK uyarınca bir yıldan üçyıla kadar hapis cezası verilmektedir. Ancak kanunda, suçun daha ağır cezayı gerektiren niteliklihalleri de sıralanmış, bu nitelikli hallerin gerçekleşmesi neticesinde suçu işleyen faile verilecekceza da arttırılmıştır. Aynı şekilde kasten yaralama … Devamını oku…

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

ehliyetsiz araç kullanmanın cezası

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası alabileceğini biliyor muydunuz? Evet! Trafik duraklarının çoğu hız ihlalleri için olsa da, bunlar ayrıca lisansların askıya alınmasına ve cezalara neden olabilir. Bu sonuçlar, “düzeltilmiş biletler”den hapis cezasına (ve ayrıca araca el koyma veya doğrudan kaldırma) kadar değişebilir. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının ne olduğunu anlamak, mevcut sürüş durumunuzu değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Başlamanız … Devamını oku…

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçunu işlemenin birçok yolu vardır ve bunlardan herhangi biriyle suçlanabilirsiniz. Hırsızlık suçunun en yaygını, başka bir kişinin en az 1.500 TL değerindeki mülkünü çalmak olan basit hırsızlıktır. Bu suç genellikle bir kabahat olarak kabul edilir, yani bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Çalınan malın değeri 1.500 dolardan fazlaysa, suç, büyük hırsızlık suçu olarak kabul … Devamını oku…

Cinsel Saldırı Suçu

cinsel saldırı

Cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarının ispatlanması hususu, suçun mahiyeti gereğince çok tartışmalı bir konu olmaktadır. Fakat Yargıtay içtihatlarında, bahsi geçen suçların ispatlanması konusunda birtakım kriterler getirmiştir. Yargıtay tarafından belirlenen bu olgular ise şu şekildedir; Şikayetçi olan suçun mağdurunun şikayetini dile getirme süresi Yargıtay, suça ilişkin şikayetin makul bir sürede yapılması gerektiğini dile … Devamını oku…

Uyuşturucu Kullanma Suçu

Uyuşturucu kullanma suçu

Uyuşturucu Kullanma Suçu Uyuşturucu kullanma suçu, Türk Ceza Kanununun topluma karşı suçlar başlığı altında düzenleme alanı bulmuştur. Burada kanun koyucunun nihai amacı; toplum sağlığını ve sıhhatini korumak, toplumsal huzurun bozulmasının önüne geçmektir. Çünkü uyuşturucu kullanma suçu, niteliği itibari ile toplumdaki çürümenin tabana yayılmasını ve dönülmez sonuçlarla karşı karşıya kalmamıza neden olacaktır. Dolayısı ile uyuşturucu kullanma … Devamını oku…

Malatya Ceza Avukatı

Malatya Ceza Avukatı

Ceza ve ağır ceza davaları için Malatya ceza avukatı ilgili ayrıntılı bilgilendirmeyi Hukuki Danışmanlık olarak bu sayfa üzerinden yapıyor olacağız. Tecrübeli avukat takımımız ile Malatya ceza avukatı arayışınız için sizlere takviye olmaktan memnuniyet duyarız. Ofisimiz ve avukat takım arkadaşlarımız olarak, Malatya’dayız. Artık sırasıyla ceza davaları, Malatya ceza avukatı tarifi, hizmetleri ve genel ceza dava süreçleri … Devamını oku…

Manisa Ceza Avukatı

Manisa Ceza Avukatı

Manisa ceza avukatı mı arıyorsunuz? Ceza hukuku; kabahat, ceza ve infazları düzenleyen hukuk alanı olarak tanımlanabilir. Toplumu oluşturan bireyler potansiyel hatalı oldukları üzere birebir vakitte potansiyel mağdurlardır. Bu nedenle hukuk tertibi hatalara, hatalara verilecek cezalara ve bu cezaların nasıl uygulanacağına dair birtakım kurallar getirmiştir. Bahsedilen kurallar, şahısların özgürlüğünü ve isimli sicillerini çok yakından ilgilendirmektedir. Bu … Devamını oku…

İftira Suçu Nedir?

iftira suçu

İftira suçu bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi halinde gerçekleşir. Ayrıca bu suçta kendisine yönelik hukuka aykırı fiil isnat edilen kişinin yani suçun mağdurunun bu fiili kendisinin işlemediğini biliyor olması gerekmektedir. İftira suçu Türk Ceza Kanuna göre yalnızca kasten işlenebilir. Bu suçun olası kast ve diğer hallerle işlenmesi kanunda öngörülmemiştir. TCK Madde 267’de … Devamını oku…

Ankara Uyuşturucu Avukatı

Ankara Uyuşturucu Avukatı

Ankara uyuşturucu avukatı, Ankara’da uyuşturucu suçlarıyla ilgili açılmış davalara bakar. Uyuşturucu suçları ceza mahkemelerinde önemli bir iş yükünü oluşturmaktadır. Gerek Ankara’nın büyük şehir olması gerek genç ve işsiz nüfus oranının yüksel olması uyuşturucu kullanımı ve ticareti için açılmış davaların merkezi haline getirmektedir. Verilecek ceza oranında uyuşturucu maddenin hangi saikle bulundurulduğu önemlidir. Bu sebeple de davaya … Devamını oku…

Ceza Hukuku İle İlgili Daha Fazla İçeriğe Ulaşmak İçin Ziyaret Edebilirsiniz.