Afyonkarahisar Ceza Avukatı

Afyonkarahisar ceza avukatı mı arıyorsunuz? Başta Afyonkarahisar ceza avukatı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimiz, tüm Türkiye’de etkin bir şekilde devam etmektedir. Ceza hukuku; kabahat, ceza ve infazları düzenleyen hukuk alanı olarak tanımlanabilir. Toplumu oluşturan bireyler potansiyel hatalı oldukları üzere birebir vakitte potansiyel mağdurlardır. Bu nedenle hukuk tertibi hatalara, hatalara verilecek cezalara ve bu cezaların nasıl uygulanacağına dair birtakım kurallar getirmiştir. Bahsedilen kurallar, şahısların özgürlüğünü ve isimli sicillerini çok yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle de ceza hukuku kuralları hassas bir biçimde yorumlanmalı ve titiz hareket edilmelidir.

Afyonkarahisar ceza avukatı;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Bölge Adliye Mahkemesi
 • Yargıtay

Görülen davaların tümünü takip etmektedir.

Afyonkarahisar Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Afyonkarahisar Ceza avukatı olarak müvekkillerimize sunduğumuz avukatlık hizmeti ile beraber sıkça baktığımız suçlar şu şekildedir;

 • Göçmen kaçakçılığı
 • İntihara yönlendirme
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • Taksirle Yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti
 • Eziyet
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel Taciz
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Cebir
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Haberleşmenin engellenmesi
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Hakkı olmayan yere tecavüz
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bedelsiz senedi kullanma
 • Dolandırıcılık
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • Çevrenin kasten kirletilmesi
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • Mühürde sahtecilik
 • Mühür bozma
 • Resmi evrakta sahtecilik
 • Özel evrakta sahtecilik
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • Suçu ve suçluyu övme
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • Hayasızca hareketler
 • Müstehcenlik
 • Fuhuş
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Görevi kötüye kullanma
 • Görevi yaptırmamak için direnme
 • İftira
 • Suç üstlenme
 • Suç uydurma
 • Yalan tanıklık
 • Suçu bildirmeme
 • Cumhurbaşkanına hakaret

Afyonkarahisar Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Afyonkarahisar ağır ceza avukatı olarak müvekkillerimize sağladığımız hizmet, tüm yargılama süreci içerisinde faal bir şekilde sürmektedir. Ağır ceza davaları, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde düzenleme altına alınmıştır. Faile hakkında hükmolunacak cezanın en az 10 yıl süreli hapis cezası olan suçlar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Afyonkarahisar ağır ceza avukatı olarak yürüttüğümüz hizmet ise bu suçları kapsamaktadır. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen suçlara örnek vermek gerekirse;

 • İnsanlığa karşı suçlar
 • Örgüt
 • Kasten öldürme
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • İşkence
 • Cinsel saldırı
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • Yağma
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Sahte para – Kalpazanlık
 • Rüşvet
 • Zimmet
 • İrtikap
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele
 •  Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Afyonkarahisar Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

Başta ceza avukatları olmak üzere tüm avukatlar, herhangi bir sınırlama olmaksızın Türkiye’nin her yerinde mesleklerini icra edebilirler. Teknolojinin bu denli gelişmesi ve UYAP sisteminin hayatımıza girmesi ile beraber bu durum daha da kolaylaşmış durumdadır. Asıl soru en iyi ceza avukatının bulunmasıdır. H&D Hukuk Bürosu olarak siz değerli vatandaşlarımıza Afyonkarahisar merkez ve tüm ilçeleri başta olmak üzere ülke genelinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Afyonkarahisar ceza avukatı olarak hizmet verdiğimiz hizmet ve yerler şu şekildedir;

 • Başmakçı Ceza Avukatı,
 • Bayat Ceza Avukatı,
 • Gerger Ceza Avukatı,
 • Bolvadin Ceza Avukatı,
 • Çay Ceza Avukatı,
 • Çobanlar Ceza Avukatı,
 • Dazkırı Ceza Avukatı,
 • Dinar Ceza Avukatı,
 • Emirdağ Ceza Avukatı,
 • Evciler Ceza Avukatı,
 • Hocalar Ceza Avukatı,
 • İhsaniye Ceza Avukatı,
 • İscehisar Ceza Avukatı,
 • Kızılören Ceza Avukatı,
 • Sandıklı Ceza Avukatı,
 • Sinanpaşa Ceza Avukatı,
 • Sultandağı Ceza Avukatı,
 • Şuhut Ceza Avukatı,

Afyonkarahisar Ceza Avukatı Ücretleri

Afyonkarahisar Ceza Avukatı Ücretlerinin, Türkiye’nin tüm şehirlerinde olduğu gibi avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden bir alt sınırı bulunmaktadır. Asgari ücret tarifesi, tavsiye niteliğindedir. Diğer bir anlatımla kural değildir. Ancak uygulamada avukatlar genel olarak tarifeye uymaktadır.

Türkiye Barolar Birliğinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi;

2022 Afyonkarahisar Ağır Ceza avukatı ücreti En az 14.000 TL
2022 Afyonkarahisar Asliye Ceza Avukatı ücretiEn az 11.000 TL 
2022 Afyonkarahisar Sulh Ceza Avukatı ücretiEn az 9.700 TL
Afyonkarahisar Ceza Avukatı Ücretleri

Afyonkarahisar Avukatları

Afyonkarahisar avukatları, Afyonkarahisar il sınırları içerisinde müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan meslektaşlardır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere teknolojinin gelişmesi ile beraber avukatlar, Türkiye’nin her yerinde mesleklerini icra edebilmektedir. Bu durum avukatlardan çok vatandaşların lehinedir. Diğer bir anlatımla alanında en iyi ceza avukatına ulaşmak kolay olacak ve beraberinde hukuki uyuşmazlık çok daha iyi koşullarda çözüme kavuşacaktır.

Afyonkarahisar En İyi Ceza Avukatı Aramak

Afyonkarahisar en iyi ceza avukatı olarak sağladığımız etkin hizmetten yararlanmak, her vatandaşın hakkı ve arzusudur. Meslek hayatımıza Ankara ceza avukatı olarak başlamış ve bu sebepten dolayı etkinlik alanlarımızı tüm Türkiye’ye yaymış bulunmaktayız. Hayat, istemediğimiz şeyler bazı durumlarda başımıza getirebilmektedir. Bu gibi durumlarda gerek hukuki gerekse cezai sorumluluk gündeme gelebilir. Alanında uzman bir avukattan destek almadığınız takdirde ise geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşamak kaçınılmaz olmaktadır. Bunun önüne geçmek için ise alanında uzman bir Afyonkarahisar ceza avukatından destek almanız önem arz etmektedir.

İlgili Makale: Adıyaman Ceza Avukatı

Yorum yapın